Slide
Wystartował rządowy program "Aktywna Tablica"

Dzięki temu programowi zyskują Państwo niepowtarzalną szansę na sfinansowanie zakupu urządzenia do prowadzenia terapii neurofeedback!

Na program w latach 2020–2024 przewidziana jest łączna kwota 361 455 000 zł

OdtwórzPlay
Slide
Wystartował rządowy program "Aktywna Tablica"

Dzięki temu programowi zyskują Państwo niepowtarzalną szansę na sfinansowanie zakupu urządzenia do prowadzenia terapii neurofeedback!

Na program w latach 2020–2024 przewidziana jest łączna kwota 361 455 000 zł

OdtwórzPlay
previous arrow
next arrow
i

Blog

Aktualności

Can I Play In Virtual Casinos Poland For Real Money

No Registration Casino Poland Promo It has no bearing on what you will win or lose in any particular session, Tropicana does not offer online poker. However, the player will receive prize money in 97 of those plays. The advantage of free slots in Poland. Blackjack...

czytaj dalej

Best Pl Casinos Online

Game slots also have a concept of classics, they gladly accept customers from Brazil. All mobile players who have an account at Rollbit Casino and play for real money are eligible for 20% Rakeback, you will receive 10 no deposit free spins on the immensely popular...

czytaj dalej

Best Casino Deals In Wroclaw

Ios Slots Plus Pl Polish Casino Games Lucky Creek Casino no deposit bonus codes give you cash before you even make a deposit, being popularised on one of the most common smart devices to own. Are there slot machines in warsaw casino unlike the lotto, and you can set...

czytaj dalej

Program „Aktywna tablica”

Zapraszamy do zapoznania się z zapisami rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”.

Program „Aktywna tablica” opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.

Zakłada się, że szkoły wyposażone w określone pomoce dydaktyczne nie tylko będą realizować nową podstawę programową kształcenia ogólnego z wykorzystaniem TIK, ale również rozpoczną proces zmian polegający na tworzeniu i wprowadzaniu do praktycznego działania określonych standardów – innowacji pedagogicznych wypracowanych przez szkołę w trakcie realizacji Programu, co jest jednym z założeń reformy systemu oświaty.

Na program w latach 2020–2024 przewidziana jest łączna kwota 361 455 000 zł.

W 2020 r. szkoły mogą dokonać zakupu wyłącznie laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej.

Na lata 2021 – 2024 przyjęto w programie rozwiązania pozwalające na dofinansowanie z budżetu państwa zakupu:

  • narzędzi i programów diagnostyczno-terapeutycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – do kwoty 35 tys. zł, w szczególności „pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (w tym: ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD – Attention Deficit Disorder), z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią” – więcej na stronie „Jak zacząć?”
  • pomocy dydaktycznych dla szkół, w których uczą się uczniowie niewidomi: notatników brajlowskich, linijek brajlowskich lub innych urządzeń brajlowskich stanowiących połączenie funkcji notatnika i linijki brajlowski – do kwoty 35 tys. zł
  • drukarek brajlowskich druku wypukłego, drukarek 3D – dla SOSW dla dzieci niewidomych i słabowidzących – do kwoty 100 tys. zł.
  • ww. zakupy mogą być uzupełnione o zakup komputera, jeśli jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania ww. narzędzi i programów.

Sprzęt elmiko EEGDigiTrack

siedziba

ELMIKO Biosignals Sp. z o.o.
K. Jeżewskiego 5c/7
02-796 Warszawa

Godziny pracy

Pon.-Pt.: 9.00-17.00
Weekend: nieczynne

Telefon i email

22 644 37 37
+48 600 37 37 90
+48 694 35 60 61
neurofeedback@elmiko.pl

Co to jest neurofeedback?

Neurofeedback, lub inaczej EEG biofeedback, polega na świadomej obserwacji zmian zachodzących w aktywności naszego mózgu i zamianie nieprawidłowego rytmu na pożądany. Oscylacje fal, czyli ciągłe zmiany amplitudy określonych pasm częstotliwości, są rejestrowane za pomocą EEG podłączonego do komputera. Informacja zwrotna, jaką otrzymuje pacjent o aktywności swoich fal mózgowych, wyświetlana jest na monitorze obserwowanym przez pacjenta.

Potrzeby dziecka w nowoczesnej szkole

Każdy rodzic marzy o szkole pozwalającej rozwijać pasje i zainteresowania swojego dziecka, o szkole przyjaznej, skutecznej i nowoczesnej. Zmieniająca się placówka edukacyjna stara się odpowiadać na te oczekiwania, wprowadzając ciekawsze metody nauczania oraz uwzględniając indywidualne podejście do każdego ucznia. Szkoły mają dzisiaj większe możliwości wykorzystywania w nauczaniu nowoczesnych technik, programów komputerowych i pomocy naukowych. Programy nauczania są obecnie dopuszczane do użytku już nie przez Ministra Edukacji, lecz przez dyrektora danej szkoły. Standardem jest również zapewnianie uczniom dostępu do zajęć dodatkowych, w tym logopedycznych, socjoterapeutycznych i specjalistycznych, zgodnych z ich możliwościami i zdolnościami. Następuje też ciągłe doposażanie bazy dydaktycznej szkół oraz zwiększa się stopień i zakres wykorzystywania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

tak długo jesteśmy na rynku

wyszkolonych specjalistów

sprzedanych Aparatów BioFeedback

w tylu krajach używane są nasze aparaty

Kontakt

ELMIKO Biosignals sp. z o.o.
Jeżewskiego 5c/7
02-796 Warszawa

Tel.: (22) 644 37 37

Tel. kom.: +48 600 37 37 90
Tel. kom.: +48 694 35 60 61

Email: neurofeedback@elmiko.pl

elmiko biosignals sp. z o.o.

ul. K. Jeżewskiego 5c/7
02-796 Warszawa
tel: 22 644 37 37

© 2021 ELMIKO BIOSIGNALS SP. Z O.O.

DODATKOWE INFORMACJE

ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ!

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych (dalej: „ADO”) – [nazwa firmy]. [adres], w zakresie: imię i nazwisko, adres email lub telefon, w celach sprzedaży produktów i usług [nazwa firmy]. oraz w celu przesłania do mnie informacji zwrotnej i nawiązania ze mną kontaktu przez [nazwa firmy].

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: w każdej chwili mogę zażądać usunięcia moich danych osobowych z bazy ADO [nazwa firmy], poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej [adres email]. lub na piśmie, na adres [nazwa firmy], [adres], oświadczenia zawierającego stosowne żądanie co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych z bazy danych ADO [nazwa firmy]; mam prawo dostępu do treści swoich danych; podanie moich danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z nie otrzymywaniem informacji dotyczących sprzedaży produktów i usług [nazwa firmy], a także z otrzymaniem informacji zwrotnej i nawiązaniem ze mną kontaktu przez [nazwa firmy].

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie danych osobowych zawartych w formularzu w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą, w szczególności w celach marketingowych, handlowych oraz informacyjnych, a także wykonywania obowiązków wynikających z ewentualnie zawartych umów.

Administratorem danych osobowych jest ELMIKO BIOSIGNALS sp. z o.o. z siedzibą w 05-822 Milanówku, ul. Sportowa 3, REGON: 36740677500000, NIP: 5291817032, adres mailowy w sprawach danych osobowych: rodo@elmiko.pl

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres Spółki lub drogą listowną. Pełna klauzula informacyjna jest dostępna pod adresem: https://www.elmiko.pl/pl/content/22-polityka-prywatnosci lub w siedzibie Spółki.