Slide
Wystartował rządowy program "Aktywna Tablica"

Dzięki temu programowi zyskują Państwo niepowtarzalną szansę na sfinansowanie zakupu urządzenia do prowadzenia terapii neurofeedback!

Na program w latach 2020–2024 przewidziana jest łączna kwota 361 455 000 zł

OdtwórzPlay
previous arrow
next arrow
i

Blog

Aktualności

Pobierz e-book „EEG-Biofeedback, tCDS w edukacji”

Dyrektorze! Chcesz wspierać rozwój swoich uczniów i pomagać osiągać im jak najlepsze rezultaty w szkole? Skorzystaj z ostatniej puli środków w ramach programu AKTYWNA TABLICA dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podstawowe warunki programu: Aby...

czytaj dalej

70 MILIONÓW NA TECHNOLOGIE WSPIERAJĄCE TERAPEUTÓW

Eksperci biją na alarm: zdrowie psychiczne Polaków jest w coraz gorszym stanie. Pandemia COVID-19, a obecnie wojna w Ukrainie powodują wzrost poczucia zagrożenia, przewlekły stres, depresję, kłopoty z koncentracją, nauką, pracą. Dlatego coraz więcej samorządów...

czytaj dalej

Program „Aktywna tablica”

Zapraszamy do zapoznania się z zapisami rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”.

Program „Aktywna tablica” opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.

Zakłada się, że szkoły wyposażone w określone pomoce dydaktyczne nie tylko będą realizować nową podstawę programową kształcenia ogólnego z wykorzystaniem TIK, ale również rozpoczną proces zmian polegający na tworzeniu i wprowadzaniu do praktycznego działania określonych standardów – innowacji pedagogicznych wypracowanych przez szkołę w trakcie realizacji Programu, co jest jednym z założeń reformy systemu oświaty.

Na program w latach 2020–2024 przewidziana jest łączna kwota 361 455 000 zł.

W 2020 r. szkoły mogą dokonać zakupu wyłącznie laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej.

Na lata 2021 – 2024 przyjęto w programie rozwiązania pozwalające na dofinansowanie z budżetu państwa zakupu:

  • narzędzi i programów diagnostyczno-terapeutycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – do kwoty 35 tys. zł, w szczególności „pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (w tym: ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD – Attention Deficit Disorder), z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią” – więcej na stronie „Jak zacząć?”
  • pomocy dydaktycznych dla szkół, w których uczą się uczniowie niewidomi: notatników brajlowskich, linijek brajlowskich lub innych urządzeń brajlowskich stanowiących połączenie funkcji notatnika i linijki brajlowski – do kwoty 35 tys. zł
  • drukarek brajlowskich druku wypukłego, drukarek 3D – dla SOSW dla dzieci niewidomych i słabowidzących – do kwoty 100 tys. zł.
  • ww. zakupy mogą być uzupełnione o zakup komputera, jeśli jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania ww. narzędzi i programów.

Sprzęt elmiko EEGDigiTrack

siedziba

ELMIKO Biosignals Sp. z o.o.
K. Jeżewskiego 5c/7
02-796 Warszawa

Godziny pracy

Pon.-Pt.: 9.00-17.00
Weekend: nieczynne

Telefon i email

22 644 37 37
+48 600 37 37 90
+48 694 35 60 61
neurofeedback@elmiko.pl

Co to jest neurofeedback?

Neurofeedback, lub inaczej EEG biofeedback, polega na świadomej obserwacji zmian zachodzących w aktywności naszego mózgu i zamianie nieprawidłowego rytmu na pożądany. Oscylacje fal, czyli ciągłe zmiany amplitudy określonych pasm częstotliwości, są rejestrowane za pomocą EEG podłączonego do komputera. Informacja zwrotna, jaką otrzymuje pacjent o aktywności swoich fal mózgowych, wyświetlana jest na monitorze obserwowanym przez pacjenta.

Potrzeby dziecka w nowoczesnej szkole

Każdy rodzic marzy o szkole pozwalającej rozwijać pasje i zainteresowania swojego dziecka, o szkole przyjaznej, skutecznej i nowoczesnej. Zmieniająca się placówka edukacyjna stara się odpowiadać na te oczekiwania, wprowadzając ciekawsze metody nauczania oraz uwzględniając indywidualne podejście do każdego ucznia. Szkoły mają dzisiaj większe możliwości wykorzystywania w nauczaniu nowoczesnych technik, programów komputerowych i pomocy naukowych. Programy nauczania są obecnie dopuszczane do użytku już nie przez Ministra Edukacji, lecz przez dyrektora danej szkoły. Standardem jest również zapewnianie uczniom dostępu do zajęć dodatkowych, w tym logopedycznych, socjoterapeutycznych i specjalistycznych, zgodnych z ich możliwościami i zdolnościami. Następuje też ciągłe doposażanie bazy dydaktycznej szkół oraz zwiększa się stopień i zakres wykorzystywania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

tak długo jesteśmy na rynku

wyszkolonych specjalistów

sprzedanych Aparatów BioFeedback

w tylu krajach używane są nasze aparaty

Kontakt

ELMIKO Biosignals sp. z o.o.
Jeżewskiego 5c/7
02-796 Warszawa

Tel.: (22) 644 37 37

Tel. kom.: +48 600 37 37 90
Tel. kom.: +48 694 35 60 61

Email: neurofeedback@elmiko.pl

elmiko biosignals sp. z o.o.

ul. K. Jeżewskiego 5c/7
02-796 Warszawa
tel: 22 644 37 37

© 2021 ELMIKO BIOSIGNALS SP. Z O.O.

DODATKOWE INFORMACJE

ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ!

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych (dalej: „ADO”) – [nazwa firmy]. [adres], w zakresie: imię i nazwisko, adres email lub telefon, w celach sprzedaży produktów i usług [nazwa firmy]. oraz w celu przesłania do mnie informacji zwrotnej i nawiązania ze mną kontaktu przez [nazwa firmy].

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: w każdej chwili mogę zażądać usunięcia moich danych osobowych z bazy ADO [nazwa firmy], poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej [adres email]. lub na piśmie, na adres [nazwa firmy], [adres], oświadczenia zawierającego stosowne żądanie co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych z bazy danych ADO [nazwa firmy]; mam prawo dostępu do treści swoich danych; podanie moich danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z nie otrzymywaniem informacji dotyczących sprzedaży produktów i usług [nazwa firmy], a także z otrzymaniem informacji zwrotnej i nawiązaniem ze mną kontaktu przez [nazwa firmy].

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie danych osobowych zawartych w formularzu w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą, w szczególności w celach marketingowych, handlowych oraz informacyjnych, a także wykonywania obowiązków wynikających z ewentualnie zawartych umów.

Administratorem danych osobowych jest ELMIKO BIOSIGNALS sp. z o.o. z siedzibą w 05-822 Milanówku, ul. Sportowa 3, REGON: 36740677500000, NIP: 5291817032, adres mailowy w sprawach danych osobowych: rodo@elmiko.pl

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres Spółki lub drogą listowną. Pełna klauzula informacyjna jest dostępna pod adresem: https://www.elmiko.pl/pl/content/22-polityka-prywatnosci lub w siedzibie Spółki.