Wystartował rządowy program "Aktywna Tablica"

Dzięki temu programowi zyskują Państwo niepowtarzalną szansę na sfinansowanie zakupu urządzenia do prowadzenia terapii neurofeedback!

Na program w latach 2020–2024 przewidziana jest łączna kwota 361 455 000 zł

Play
Slider
i

Blog

Aktualności

Cyfrowa rewolucja i gabinet szkolnego pedagoga

Cyfrowa rewolucja i gabinet szkolnego pedagoga

Cyfrowa transformacja i gabinet szkolnego pedagoga Pandemia koronawirusa przeniosła nas w czasie o kilka lat, zwłaszcza w kontekście transformacji cyfrowej. Transformacja cyfrowa to dziś słowo, które odmieniane jest przez wszystkie przypadki, pojawia się prawie w...

czytaj dalej
Trudne życie nastolatka

Trudne życie nastolatka

Trudne życie nastolatka Życie nastolatka nie jest usłane płatkami róż. Dojrzewanie daje w kość i to zarówno w sensie dosłownym jak i przenośnym. Zmienia się ciało i zmienia się mózg.  Nauczyciele czy rodzice wiedzą, że życie z nastolatkiem to pole minowe, po którym,...

czytaj dalej
Wyrób medyczny czy medycznopodobny?

Wyrób medyczny czy medycznopodobny?

Wyrób medyczny w Rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica” – zbędna fanaberia czy oczywista konieczność? Elmiko Biosignals od...

czytaj dalej

Program „Aktywna tablica”

Zapraszamy do zapoznania się z zapisami rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”.

Program „Aktywna tablica” opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.

Zakłada się, że szkoły wyposażone w określone pomoce dydaktyczne nie tylko będą realizować nową podstawę programową kształcenia ogólnego z wykorzystaniem TIK, ale również rozpoczną proces zmian polegający na tworzeniu i wprowadzaniu do praktycznego działania określonych standardów – innowacji pedagogicznych wypracowanych przez szkołę w trakcie realizacji Programu, co jest jednym z założeń reformy systemu oświaty.

Na program w latach 2020–2024 przewidziana jest łączna kwota 361 455 000 zł.

W 2020 r. szkoły mogą dokonać zakupu wyłącznie laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej.

Na lata 2021 – 2024 przyjęto w programie rozwiązania pozwalające na dofinansowanie z budżetu państwa zakupu:

  • narzędzi i programów diagnostyczno-terapeutycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – do kwoty 35 tys. zł, w szczególności „pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (w tym: ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD – Attention Deficit Disorder), z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią” – więcej na stronie „Jak zacząć?”
  • pomocy dydaktycznych dla szkół, w których uczą się uczniowie niewidomi: notatników brajlowskich, linijek brajlowskich lub innych urządzeń brajlowskich stanowiących połączenie funkcji notatnika i linijki brajlowski – do kwoty 35 tys. zł
  • drukarek brajlowskich druku wypukłego, drukarek 3D – dla SOSW dla dzieci niewidomych i słabowidzących – do kwoty 100 tys. zł.
  • ww. zakupy mogą być uzupełnione o zakup komputera, jeśli jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania ww. narzędzi i programów.

Sprzęt elmiko EEGDigiTrack

siedziba

ELMIKO Biosignals Sp. z o.o.
K. Jeżewskiego 5c/7
02-796 Warszawa

Godziny pracy

Pon.-Pt.: 9.00-17.00
Weekend: nieczynne

Telefon i email

22 644 37 37
+48 600 37 37 90
+48 694 35 60 61
neurofeedback@elmiko.pl

Co to jest neurofeedback?

Neurofeedback, lub inaczej EEG biofeedback, polega na świadomej obserwacji zmian zachodzących w aktywności naszego mózgu i zamianie nieprawidłowego rytmu na pożądany. Oscylacje fal, czyli ciągłe zmiany amplitudy określonych pasm częstotliwości, są rejestrowane za pomocą EEG podłączonego do komputera. Informacja zwrotna, jaką otrzymuje pacjent o aktywności swoich fal mózgowych, wyświetlana jest na monitorze obserwowanym przez pacjenta.

Potrzeby dziecka w nowoczesnej szkole

Każdy rodzic marzy o szkole pozwalającej rozwijać pasje i zainteresowania swojego dziecka, o szkole przyjaznej, skutecznej i nowoczesnej. Zmieniająca się placówka edukacyjna stara się odpowiadać na te oczekiwania, wprowadzając ciekawsze metody nauczania oraz uwzględniając indywidualne podejście do każdego ucznia. Szkoły mają dzisiaj większe możliwości wykorzystywania w nauczaniu nowoczesnych technik, programów komputerowych i pomocy naukowych. Programy nauczania są obecnie dopuszczane do użytku już nie przez Ministra Edukacji, lecz przez dyrektora danej szkoły. Standardem jest również zapewnianie uczniom dostępu do zajęć dodatkowych, w tym logopedycznych, socjoterapeutycznych i specjalistycznych, zgodnych z ich możliwościami i zdolnościami. Następuje też ciągłe doposażanie bazy dydaktycznej szkół oraz zwiększa się stopień i zakres wykorzystywania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

tak długo jesteśmy na rynku

wyszkolonych specjalistów

sprzedanych Aparatów BioFeedback

w tylu krajach używane są nasze aparaty

Kontakt

ELMIKO Biosignals sp. z o.o.
Jeżewskiego 5c/7
02-796 Warszawa

Tel.: (22) 644 37 37

Tel. kom.: +48 600 37 37 90
Tel. kom.: +48 694 35 60 61

Email: neurofeedback@elmiko.pl

elmiko biosignals sp. z o.o.

ul. K. Jeżewskiego 5c/7
02-796 Warszawa
tel: 22 644 37 37

© 2021 ELMIKO BIOSIGNALS SP. Z O.O.

DODATKOWE INFORMACJE