Eksperci biją na alarm: zdrowie psychiczne Polaków jest w coraz gorszym stanie. Pandemia COVID-19, a obecnie wojna w Ukrainie powodują wzrost poczucia zagrożenia, przewlekły stres, depresję, kłopoty z koncentracją, nauką, pracą. Dlatego coraz więcej samorządów wprowadza programy profilaktyki i leczenia chorób psychicznych, wykorzystując w nich nowoczesne technologie.

Statystyki są zatrważające. Aż 74,3 proc. lekarzy psychiatrów uznało w sondażu Centrum Terapii Dialog, że aktualny stan psychiczny Polaków jest gorszy niż przed wybuchem pandemii. Potwierdza to raport UCE RESEARCH, w którym blisko 40% uczestników oceniło, że w ostatnich dwóch latach ucierpiało ich zdrowie psychiczne. Półtora miliona osób w Polsce i aż 264 miliony na świecie choruje na depresję, zdaniem WHO ta liczba będzie dramatycznie rosnąć. Niestety, już wcześniej było wiele powodów do niepokoju, zwłaszcza w odniesieniu do młodych osób. Jak szacują eksperci, nawet do 25% uczniów ma zaburzenia i dysfunkcje rozwojowe utrudniające proces kształcenia.

Do dotychczasowych stresorów: szybkiego tempa życia, presji na sukces, natłoku informacji itp. doszły przyczyny o podłożu egzystencjalnym: ciągły lęk o zdrowie
i życie swoje i swojej rodziny, katastroficzne wizje przyszłości. Problemy ze zdrowiem psychicznym mają wpływ na codzienne funkcjonowanie człowieka, jego relacje z otoczeniem, wypełnianie obowiązków. Są więc poważnym wyzwaniem nie tylko osobistym, ale i społecznym
– uważa Ksenia Cielebąk, psycholog, terapeutka Neurofeedbacku, wykładowca akademicki.

Z powagi sytuacji doskonale zdają sobie sprawę samorządy lokalne. Dlatego wprowadzają specjalne programy, wspierają działania placówek oświatowych i terapeutycznych, szukają nowych rozwiązań. Jednym z nich może być skuteczna, oparta na solidnych naukowych podstawach i wykorzystująca innowacyjne technologie metoda Neurofeedback.

Od dawna pracuję metodą Biofeedback EEG zwaną też Neurofeedbackiem, która usprawnia funkcjonowanie mózgu poprzez proces uczenia. Najprościej mówiąc, stosując mechanizm sprzężenia zwrotnego, pobudzamy naturalny potencjał
i zasoby osoby korzystającej z terapii. Metoda ma olbrzymi potencjał dla mnie jako terapeuty i diagnosty
– podkreśla Ksenia Cielebąk.

Neurofeedback stosuje się w edukacji, psychologii, medycynie, sporcie czy biznesie. Wzmacnia zdolność samokontroli, myślenia, skraca czas reakcji. Wspiera wzrost kreatywności, polepsza samopoczucie, wprowadza w stan relaksu. Pomaga w trudnościach z koncentracją, uczeniem się, podejmowaniem decyzji. Sprzyja terapii zaburzeń lękowych, fobii społecznej. Biofeedback EEG można stosować w wielu zaburzeniach np. dysleksji, dysortografii, ogólnych problemach szkolnych, zaburzeniach ze spektrum Autyzmu, zespole Aspergera. Do terapii niezbędne jest specjalne urządzenie i dedykowane, aktualizowane oprogramowanie. Doskonałej jakości aparat EEGDigiTrack Biofeedback produkuje firma Elmiko.

Mamy znakomity zespół inżynierów i programistów. Dzięki temu jesteśmy prekursorem wielu rozwiązań w obszarach diagnostyki medycznej, leczenia i terapii chorób oraz zaburzeń neurologicznych. Nasz sztandarowy produkt EEGDigiTrack wzbogacamy o nowe funkcjonalności działania, w tym Biofeedback. – mówi Jakub Dolota Specjalista ds. sprzedaży – Terapeutom proponujemy także tDCS (przezczaszkową stymulację prądem stałym) która dopełnia i utrwala treningi Biofeedback EEG – dodaje Dolota.

Dzięki rządowemu programowi pn. „Aktywna Tablica” szkoły podstawowe mogą otrzymać aż 80% dofinansowania na zakup nowoczesnych urządzeń do neuroterapii opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych. W tym roku do podziału jest pula aż 70 milionów zł. Elmiko służy pomocą w aplikowaniu.

Dzięki współpracy z Elmiko udało nam się otrzymać dotację w wysokości blisko 25 tysięcy złotych. Kupiliśmy sprzęt, plansze stymulacyjne i potrzebne akcesoria do metody Biofeedback. Już pracują na nich nasi pedagodzy i terapeuci, skutecznie pomagając uczniom – cieszy się Anna Dembowska, dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biskupcu.

Termin złożenia wniosków tegorocznej edycji programu „Aktywna Tablica” mija 15 maja, warto więc się pośpieszyć. Eksperci Elmiko są do Waszej dyspozycji. neurofeedback@elmiko.pl, tel: +48 (22) 644 37 37.

elmiko biosignals sp. z o.o.

ul. K. Jeżewskiego 5c/7
02-796 Warszawa
tel: 22 644 37 37

© 2021 ELMIKO BIOSIGNALS SP. Z O.O.

DODATKOWE INFORMACJE

ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ!

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych (dalej: „ADO”) – [nazwa firmy]. [adres], w zakresie: imię i nazwisko, adres email lub telefon, w celach sprzedaży produktów i usług [nazwa firmy]. oraz w celu przesłania do mnie informacji zwrotnej i nawiązania ze mną kontaktu przez [nazwa firmy].

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: w każdej chwili mogę zażądać usunięcia moich danych osobowych z bazy ADO [nazwa firmy], poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej [adres email]. lub na piśmie, na adres [nazwa firmy], [adres], oświadczenia zawierającego stosowne żądanie co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych z bazy danych ADO [nazwa firmy]; mam prawo dostępu do treści swoich danych; podanie moich danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z nie otrzymywaniem informacji dotyczących sprzedaży produktów i usług [nazwa firmy], a także z otrzymaniem informacji zwrotnej i nawiązaniem ze mną kontaktu przez [nazwa firmy].

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie danych osobowych zawartych w formularzu w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą, w szczególności w celach marketingowych, handlowych oraz informacyjnych, a także wykonywania obowiązków wynikających z ewentualnie zawartych umów.

Administratorem danych osobowych jest ELMIKO BIOSIGNALS sp. z o.o. z siedzibą w 05-822 Milanówku, ul. Sportowa 3, REGON: 36740677500000, NIP: 5291817032, adres mailowy w sprawach danych osobowych: rodo@elmiko.pl

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres Spółki lub drogą listowną. Pełna klauzula informacyjna jest dostępna pod adresem: https://www.elmiko.pl/pl/content/22-polityka-prywatnosci lub w siedzibie Spółki.