zapraszamy na

Szkolenia i Warsztaty

Nowe szkolenie!

Szkolenie jest przygotowane z myślą o szerokiej grupie terapeutów pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz szkołach.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, oraz biorąc pod uwagę obecną sytuacje epidemiologiczną w Polsce, stworzyliśmy zupełnie nowe szkolenie skierowane do psychologów, logopedów, pedagogów oraz nauczycieli. Szkolenie odbędzie się w formie online. Wszystkich chętnych zachęcamy do kontaktu!

Lista aktualnie dostępnych szkoleń i warsztatów

Szkolenie EEG/QEEG – Przygotowanie do uzyskania tytułu „Terapeuta I stopnia EEG Biofeedback”

EEG w praktyce psychologa, logopedy i pedagoda

d

szkolenie

Szkolenie EEG/QEEG – Przygotowanie do uzyskania tytułu „Terapeuta I stopnia EEG Biofeedback”

Dla wielu z uczestników stanowić będzie podstawę do dalszego zdobywania wiedzy, w tym uzupełnia szkolenia o część praktyczną, która pozwoli na póżniejsze uzyskanie tytułu terapeuty EEG Biofeedback I stopnia. Wiedza ta będzie przydatna m.in. w przypadku wykorzystania środków z Rządowego Programu Aktywna Tablica na zakup sprzętu do EEG Biofeedback.

Szkolenie online

Szkolenie prowadzone w formie online za pomocą aplikacji Microsoft TEAMS.

Czas trwania

Część 1: 18.06.2021 – start 18.00, ok. 3 godziny

Część 2: 20.06.2021 – start 18.00, ok. 3 godziny

Część 3: 21.06.2021 – start 18.00, ok. 3 godziny

Prowadzący: Doktor Paweł Borkowski

Grupa odbiorców

Szkolenie dedykowane dla nauczycieli, pedagogów, logopedów, terapeutów oraz psychologów.

Cena (zawiera wszystkie części)

  • 450 zł

Do rozpoczęcia pozostało!

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

d

szkolenie

EEG w praktyce psychologa, logopedy i pedagoda

Cele szkolenia:

⇒ nabycie praktycznych umiejętność z zakresu prawidłowego odczytywania i interpretacji wyników badań EEG opisanych przez lekarzy specjalistów,
⇒ zapoznanie uczestników z nomenklaturą specjalistyczną z zakresu neurofizjologii,
⇒ poznanie podstawowych badań neuroelektrofizjologicznych oraz ich zastosowania
w praktyce.

Szkolenie online

Szkolenie prowadzone w formie online za pomocą aplikacji Microsoft TEAMS.

Grupa odbiorców

Szkolenie dedykowane dla psychologów, logopedów, pedagogów oraz nauczycieli.

Czas trwania

Część 1:  31.05.2021 – 18.00 ok. 2.5 godziny
Część 2: 07.06.2021 – 18.00 ok. 2,5 godziny

Prowadzący - mgr Anna Günther-Grzelak

Psycholog, terapeuta EEG BF, członek Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej (PTNK), wykładowca kursów EEG Biofeedback organizowanych pod patronatem PTNK.

Cena (zawiera obie części)

  • 200 zł

Do rozpoczęcia pozostało!

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Rejestracja i informacje

Zapraszamy do kontaktu w celu rejestracji lub uzyskania dodatkowych informacji

Informacja Telefoniczna

533 099 967

Kontakt mailowy

neurofeedback@elmiko.pl

Zapisz się na NEWSLETTER!

 

elmiko biosignals sp. z o.o.

ul. K. Jeżewskiego 5c/7
02-796 Warszawa
tel: 22 644 37 37

© 2021 ELMIKO BIOSIGNALS SP. Z O.O.

DODATKOWE INFORMACJE

ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ!

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych (dalej: „ADO”) – [nazwa firmy]. [adres], w zakresie: imię i nazwisko, adres email lub telefon, w celach sprzedaży produktów i usług [nazwa firmy]. oraz w celu przesłania do mnie informacji zwrotnej i nawiązania ze mną kontaktu przez [nazwa firmy].

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: w każdej chwili mogę zażądać usunięcia moich danych osobowych z bazy ADO [nazwa firmy], poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej [adres email]. lub na piśmie, na adres [nazwa firmy], [adres], oświadczenia zawierającego stosowne żądanie co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych z bazy danych ADO [nazwa firmy]; mam prawo dostępu do treści swoich danych; podanie moich danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z nie otrzymywaniem informacji dotyczących sprzedaży produktów i usług [nazwa firmy], a także z otrzymaniem informacji zwrotnej i nawiązaniem ze mną kontaktu przez [nazwa firmy].

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie danych osobowych zawartych w formularzu w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą, w szczególności w celach marketingowych, handlowych oraz informacyjnych, a także wykonywania obowiązków wynikających z ewentualnie zawartych umów.

Administratorem danych osobowych jest ELMIKO BIOSIGNALS sp. z o.o. z siedzibą w 05-822 Milanówku, ul. Sportowa 3, REGON: 36740677500000, NIP: 5291817032, adres mailowy w sprawach danych osobowych: rodo@elmiko.pl

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres Spółki lub drogą listowną. Pełna klauzula informacyjna jest dostępna pod adresem: https://www.elmiko.pl/pl/content/22-polityka-prywatnosci lub w siedzibie Spółki.