Firma Elmiko Biosignals od kilkudziesięciu lat zajmuje się produkcją i sprzedażą innowacyjnej aparatury medycznej. W Dziale Elektroniki Medycznej w Gliwicach doświadczony zespół inżynierów tworzy produkt od pomysłu aż do jego końcowego wytworzenia. Szefem działu i inicjatorem wielu rozwiązań jest wysokiej klasy specjalista mgr inż. Jan Mocha. Prywatnie miłośnik historii, starych motocykli, samochodów marki Polonez oraz zespołu Pink Floyd. Przeczytajcie, co mówi o pracy swojego zespołu.

Czym się zajmujemy?

Firma Elmiko Biosignals jest czołowym dostawcą i producentem aparatury elektromedycznej w szczególności aparatury przeznaczonej dla neurologii. Jako konkretne zastosowania diagnostyczne naszej aparatury wymienić można standardowe badanie EEG, badania videoEEG, diagnostykę i terapię wcześniaków CFM, jak również powszechnie stosowane w szkołach i placówkach psychologicznych zestawy do ćwiczeń Biofeedback.

Potrzeba matką wynalazku, czyli rozwiązania szyte na miarę 

W pracowni projektowo-badawczej pomysły i potrzeby naszych Klientów przekuwane są w końcowe wyroby – aparaty EEG. Zespół Działu Elektroniki Medycznej w Gliwicach to znakomici, doskonale wykształceni i mający duże doświadczenie inżynierowie konstruktorzy. Dokładamy wszelkich starań, aby ostateczne rozwiązanie spełniało oczekiwania odbiorców. Było nowatorskie, funkcjonalne i odpowiadało najwyższym wymogom jakościowym oraz prawno-normatywnym. Zawsze punktem wyjścia jest dla nas praktyczne zastosowanie. Tworzymy sprzęt, który pomaga lekarzom i terapeutom w diagnozowaniu i leczeniu wielu schorzeń i zaburzeń. W kwestii zdrowia ludzi nie może być drogi na skróty. Wszystko musi być dokładnie przemyślane, starannie wykonane i gwarantować najwyższe parametry pracy. Dbamy o to, aby nasze produkty takie właśnie były.

Od pomysłu do gotowego produktu 

Pracę rozpoczynamy od sporządzenia założeń konstrukcyjnych. Na ich podstawie inżynierowie przygotowują schematy ideowe końcowego rozwiązania, a następnie przystępują do zaprojektowania obwodu drukowanego. Obwód drukowany stanowi szkielet nośny końcowego urządzenia. To na nim montowane są wszystkie elementy elektroniczne, od których zależy funkcjonalność końcowego wyrobu. Kolejny etap polega na przekształceniu wirtualnego, znajdującego się w komputerze projektu urządzenia, na jego fizyczną postać, czyli prototyp. Zmontowany prototyp jest uruchamiany, mierzone są jego podstawowe parametry i sprawdzana funkcjonalność. Na tym etapie prototyp nie realizuje jeszcze żadnej funkcjonalności. Aby mógł to zrobić, należy opracować algorytmy jego działania a następnie zaimplementować je w oprogramowaniu wbudowanym. To w nim tkwi siła realizowanych przez urządzenie skomplikowanych funkcji. Oprogramowanie wbudowane opracowywane jest przez zespół inżynierów programistów. To oni nadają ostateczny kształt urządzeniu. Gdy prototyp przejdzie pozytywne wszystkie testy i wykazana zostanie realizacja zakładanej funkcjonalności czas na przekucie prototypu w gotowy wyrób.

Sprawdzamy, testujemy, próbujemy

Na podstawie dokumentacji produkcyjnej wyrobu końcowego powstają kolejne serie wyrobu, które trafiają do Klientów. Zanim jednak to nastąpi, produkt poddawany jest całemu szeregowi prób i testów. Musimy mieć pewność, że jest w pełni sprawny oraz w 100% bezpieczny dla pacjenta.

Certyfikat gwarancją jakości

Wyroby medyczne, a takimi są nasze produkty, muszą spełniać bardzo surowe wymogi prawne oraz normatywne. Aby uzyskać stosowne potwierdzenie spełnienia tych wymagań, produkt przechodzi złożony proces certyfikacji prowadzony przez jednostkę notyfikowaną do tego upoważnioną. W ramach certyfikacji prowadzone są badania wyrobu w zewnętrznych laboratoriach, jak również sprawdzana jest jego dokumentacja. Na tej podstawie podejmowana jest ostateczna decyzja o możliwości wprowadzenia wyrobu na rynek.

Pasja, przygoda, profesjonalizm

Konstruując urządzenie elektromedyczne mierzymy się problemem efektywnego pomiaru sygnałów o bardzo małej amplitudzie pochodzących z ciała człowieka. W przypadku sygnałów EEG to są poziomy pojedynczych dziesiątek mikrovoltów. Tworząc nowy sprzęt, czasami do końca, do momentu uruchomienia prototypu nie wiemy, czy nam się to uda, czy nie. Tego typu zagadnienia techniczne umykają intuicji nawet doświadczonych inżynierów. To dla nas wielka przygoda konstrukcyjna. Uczymy bardziej na swoich błędach niż na cudzych. Udało nam się skonstruować sprzęt, który obecnie ma opinię jednego z najlepszych na rynku.

Mamy powody do dumy

Głównym atutem sprzętu elektromedycznego, który oferuje Elmiko Biosignals, czyli tego, który dosłownie wyszedł spod naszej ręki, jest bardzo dobra jakość sygnału zapewnia przede wszystkim przez niskie poziomy szumów oraz odporność na zaburzenia zewnętrzne. Wysokie wartości stosunku mocy sygnału do mocy szumu sprawiają, że sygnał jest niezakłócony. Lekarze i terapeuci, którzy korzystają z naszych urządzeń cenią sobie tę jakość sygnału podkreślając, że jest to coś niespotykanego na skalę świata!

Serdecznie gratuluję całemu zespołowi!

mgr inż. JAN MOCHA

Ukończył z wyróżnieniem studia na kierunku: Elektronika i Telekomunikacja o specjalności: Aparatura elektroniczna w roku 2007. Od roku 2006 zajmuje się projektowaniem aparatury elektronicznej, zaś od 2008 roku – projektowaniem aparatury elektromedycznej. Od 2011 roku kieruje działem Elektroniki Medycznej, a od 2017 jest Pełnomocnikiem Zarządu ds. Systemu Zarządzania Jakością w firmie Elmiko Biosignals.

Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół układów logiki programowalnej, projektowania precyzyjnych układów akwizycji sygnałów, zagadnień związanych z kompatybilnością elektromagnetyczną urządzeń elektronicznych ze szczególnym uwzględnieniem aparatury elektromedycznej oraz wymaganiom prawno-normatywnym związanych z certyfikacją wyrobów medycznych. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu referatów prezentowanych na konferencjach krajowych i zagranicznych oraz publikacji w uznanych czasopismach naukowych (w tym z tzw. listy JCR). Brał udział jako wykonawca lub kierownik zespołu w wielu projektach badawczo-rozwojowych z dziedziny inżynierii biomedycznej, dofinansowanych ze środków krajowych oraz europejskich.

Prywatnie miłośnik historii, starych motocykli, samochodów marki Polonez oraz zespołu Pink Floyd.

elmiko biosignals sp. z o.o.

ul. K. Jeżewskiego 5c/7
02-796 Warszawa
tel: 22 644 37 37

© 2021 ELMIKO BIOSIGNALS SP. Z O.O.

DODATKOWE INFORMACJE

ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ!

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych (dalej: „ADO”) – [nazwa firmy]. [adres], w zakresie: imię i nazwisko, adres email lub telefon, w celach sprzedaży produktów i usług [nazwa firmy]. oraz w celu przesłania do mnie informacji zwrotnej i nawiązania ze mną kontaktu przez [nazwa firmy].

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: w każdej chwili mogę zażądać usunięcia moich danych osobowych z bazy ADO [nazwa firmy], poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej [adres email]. lub na piśmie, na adres [nazwa firmy], [adres], oświadczenia zawierającego stosowne żądanie co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych z bazy danych ADO [nazwa firmy]; mam prawo dostępu do treści swoich danych; podanie moich danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z nie otrzymywaniem informacji dotyczących sprzedaży produktów i usług [nazwa firmy], a także z otrzymaniem informacji zwrotnej i nawiązaniem ze mną kontaktu przez [nazwa firmy].

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie danych osobowych zawartych w formularzu w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą, w szczególności w celach marketingowych, handlowych oraz informacyjnych, a także wykonywania obowiązków wynikających z ewentualnie zawartych umów.

Administratorem danych osobowych jest ELMIKO BIOSIGNALS sp. z o.o. z siedzibą w 05-822 Milanówku, ul. Sportowa 3, REGON: 36740677500000, NIP: 5291817032, adres mailowy w sprawach danych osobowych: rodo@elmiko.pl

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres Spółki lub drogą listowną. Pełna klauzula informacyjna jest dostępna pod adresem: https://www.elmiko.pl/pl/content/22-polityka-prywatnosci lub w siedzibie Spółki.