Firma Elmiko to uznany w Polsce i za granicą producent nowoczesnego sprzętu i oprogramowania do diagnostyki neurologicznej. Naszym atutem jest innowacyjność produktów, niektóre z rozwiązań zaproponowaliśmy jako pierwsi na świecie! W budowaniu pozycji lidera branży pomagają nam fundusze europejskie.

Znakomity zespół inżynierów i informatyków Elmiko nieustannie pracuje nad nowymi rozwiązaniami oraz polepszeniem jakości i funkcjonalności produkowanych aparatów. Dzięki temu, co kilka miesięcy firma wprowadza nowe wersje urządzeń i oprogramowania, a marka Elmiko jest synonimem medycyny przyszłości.

– Najważniejsze jest przekonanie, że robimy coś dobrego. Nasza praca jest potrzebna, pożyteczna, pozwala ratować zdrowie i życie ludzi. Daje możliwość lepszego funkcjonowania osobom z przewlekłymi schorzeniami. To dla nas wielka satysfakcja, ale i zobowiązanie, aby pracować jeszcze lepiej – podkreśla Paweł Ogniewski, Szef Zespołu Programistów Elmiko.

Stała, wieloletnia współpraca Elmiko z prestiżowymi placówkami naukowymi zaowocowała powstaniem wysokiej klasy aparatury medycznej do diagnostyki neurofizjologicznej pod marką EEGDigiTrack, która teraz wyposażana jest
w różne funkcjonalności. Z aparatów EEG, Neurofeedback i CFM Elmiko korzystają zarówno instytuty naukowe, uniwersytety, szpitale, jak i małe, prywatne gabinety lekarskie, terapeutyczne, a także placówki oświatowe.

– Wszystkie rozwiązania powstają w ścisłej współpracy z przyszłymi użytkownikami. Bardzo uważnie słuchamy ich potrzeb i na tej podstawie przygotowujemy założenia konstrukcyjne, schemat ideowy wyrobu oraz prowadzimy kolejne etapy produkcji. Chcemy jak najlepiej odpowiadać na oczekiwania naszych klientów – zapewnia Jan Mocha, Szef Działu Elektroniki Medycznej.

Elmiko realizuje innowacyjne projekty badawczo-rozwojowe z dziedzin inżynierii biomedycznej, cyfrowego przetwarzania sygnałów biologicznych oraz zastosowania technologii VR w medycynie. Dzięki udziałowi w dedykowanych konkursach, finansowanych ze środków Unii Europejskiej opracowuje autorskie, prekursorskie rozwiązania i wdraża najnowsze technologie.

Chcemy utrzymać pozycję lidera rynku. Dlatego wraz z partnerami realizujemy wiele projektów, które pozwalają nam zaoferować rozwiązania na najwyższym poziomie. Dzięki synergii potencjału naszych inżynierów i programistów, ich kreatywności i zaangażowania oraz wsparciu funduszy europejskich możemy pogodzić prace badawcze z wymiarem finansowym, istotnym oczywiście dla spółki komercyjnej. Środki, jakie pozyskujemy na badania i rozwój są dla nas niezwykle istotne – uważa Paweł Niedbalski, współwłaściciel Elmiko.

– Wszystkie projekty realizowane lub współrealizowane przez Elmiko mają na celu doskonalenie diagnostyki medycznej. Już zamknięte dotyczyły m.in.: stworzenia innowacyjnej platformy zdalnego neuromonitoringu stanu zdrowia pacjenta opartej o przetwarzanie sygnału EEG; opracowania technik poprawy wiarygodności pomiarów sygnałów bioelektrycznych w rzeczywistym środowisku elektromagnetycznym; opracowania innowacyjnego urządzenia medycznego służącego do zintegrowanego monitorowania pracy mózgu z innymi parametrami życiowymi noworodków.

Obecnie Elmiko wraz z partnerami (liderem projektu – Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oraz Centrum Genetyki Medycznej GENESIS Sp. z o.o., Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej, Instytutem „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk, Instytutem Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, Transition Technologies S.A.) finalizuje projekt pn.: „Zastosowanie nowych metod rozpoznawania i leczenia padaczki oraz zaburzeń neurorozwojowych u dzieci w oparciu o model kliniczny i komórkowy padaczki zależnej od szlaku mTOR. Jego celem jest opracowanie zintegrowanego narzędzia do wczesnego wykrywania ryzyka napadów lekoopornych, nawracających oraz towarzyszących im chorób neurorozwojowych i stworzenie nowych możliwości wczesnej interwencji. Uczestnicy projektu chcą również określić badawczy model komórkowy padaczki, służącego do dalszych badań nad patogenezą padaczki i leczeniem antyepileptogennym i przeciwpadaczkowym.

– Obraz EEG w przypadku padaczki jest bardzo często zniekształcone, występują tzw. grafoelementy padaczkokształtne. My opracowaliśmy metodę detekcji, czyli wykrywania, lokalizowania tych zdarzeń i taką funkcjonalność dodajemy do naszego aparatu EEG. Dzięki temu lekarz może łatwiej, szybciej ocenić
i przeanalizować badanie
– mówi Anna Kołodziejak, neurofizjolog, programistka Elmiko.

Autorskim działaniem Elmiko jest projekt pn.: „Video-EEG LTM – mobilny system do diagnostyki różnicowej zaburzeń napadowych’’. Zakłada on powstanie uniwersalnej, mobilnej, ergonomicznej i niezawodnej aparatury diagnostycznej niezbędnej w kompleksowej diagnostyce różnicowej zaburzeń napadowych, realizowanych w różnych środowiskach. Pozwoli ona na synchroniczną wielogodzinną rejestrację czynności bioelektrycznej mózgu i wybranych innych funkcji życiowych oraz zachowania pacjenta. Co istotne aparatura zagwarantuje natychmiastowy dostęp do danych wysokiej jakości. Firma od 2019 roku pracuje także nad projektem pn.: „EEGDigiTrack Biofeedback AI – innowacyjne urządzenie do spersonalizowanej neuroterapii o naukowo potwierdzonej skuteczności”. Kolejnym, najnowszym sukcesem w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na rozwój produktów jest projekt ,,Neuroscreening-EEG asystent lekarza. Inteligentny system przesiewów do zastosowania w procesie wykrywania zaburzeń czynności bioelektrycznej mózgu.’’ Właśnie rozpoczęła się jego realizacja.

– Dbamy o to, by innowacyjne pomysły i rozwiązania w dziedzinie zdrowia, mogły być rozwijane i wdrażane na rynku. Dlatego cały czas szukamy nowych możliwości, partnerstw i finansowania. Wysoka ocena naszych pomysłów i pracy skutkuje przyznaniem dotacji – cieszy się Sylwia Guz, Kierownik Działu Projektów Elmiko.

Elmiko otrzymało także środki w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na projekt pt. “Rozwój eksportu Przedsiębiorstwa ELMIKO BIOSIGNALS   wypromowanie produktów branży sprzętu medycznego za granicą”.

– Program wspiera działania firm, które mają szansę stać się rozpoznawalne na rynkach zagranicznych oraz wypromować Markę Polskiej Gospodarki. Chcemy dotrzeć do nowych klientów w Europie, Azji i Emiratach Arabskich. Mamy świetny produkt, chcemy sprzedawać go na całym świecie. Dzięki temu zwiększymy swoją konkurencyjności, nawiążemy nowe biznesowe relacje, stworzymy szansę na rozwój i nowe przedsięwzięcia – planuje Marek Niedbalski, współwłaściciel Elmiko.

Firma Elmiko pomimo silnej pozycji i wieloletniego doświadczenia nie zasypia gruszek w popiele. Wykorzystuje każdą szansę na doskonalenie produktów, wspierając innowacyjnymi rozwiązaniami pracę lekarzy i terapeutów. Słowa Pawła Ogniewskiego: „Robimy coś dobrego” mają podwójne znaczenie. Po pierwsze wskazują na znaczenie działań Elmiko dla zdrowia ludzi, po drugie podkreślają wysoką jakość urządzeń i oprogramowania dostarczanych przez firmę.

elmiko biosignals sp. z o.o.

ul. K. Jeżewskiego 5c/7
02-796 Warszawa
tel: 22 644 37 37

© 2021 ELMIKO BIOSIGNALS SP. Z O.O.

DODATKOWE INFORMACJE

ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ!

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych (dalej: „ADO”) – [nazwa firmy]. [adres], w zakresie: imię i nazwisko, adres email lub telefon, w celach sprzedaży produktów i usług [nazwa firmy]. oraz w celu przesłania do mnie informacji zwrotnej i nawiązania ze mną kontaktu przez [nazwa firmy].

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: w każdej chwili mogę zażądać usunięcia moich danych osobowych z bazy ADO [nazwa firmy], poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej [adres email]. lub na piśmie, na adres [nazwa firmy], [adres], oświadczenia zawierającego stosowne żądanie co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych z bazy danych ADO [nazwa firmy]; mam prawo dostępu do treści swoich danych; podanie moich danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z nie otrzymywaniem informacji dotyczących sprzedaży produktów i usług [nazwa firmy], a także z otrzymaniem informacji zwrotnej i nawiązaniem ze mną kontaktu przez [nazwa firmy].

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie danych osobowych zawartych w formularzu w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą, w szczególności w celach marketingowych, handlowych oraz informacyjnych, a także wykonywania obowiązków wynikających z ewentualnie zawartych umów.

Administratorem danych osobowych jest ELMIKO BIOSIGNALS sp. z o.o. z siedzibą w 05-822 Milanówku, ul. Sportowa 3, REGON: 36740677500000, NIP: 5291817032, adres mailowy w sprawach danych osobowych: rodo@elmiko.pl

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres Spółki lub drogą listowną. Pełna klauzula informacyjna jest dostępna pod adresem: https://www.elmiko.pl/pl/content/22-polityka-prywatnosci lub w siedzibie Spółki.