Dorastanie to okres trudny w życiu każdego. Aby stać się w pełni ukształtowanym dorosłym musimy od najmłodszych lat mierzyć się ze światem, próbować się do niego dostosować, jakoś go zrozumieć, znaleźć w nim miejsce dla siebie. Musimy przejść różne etapy. Na każdym z nich spotykamy jakieś trudności, przeszkody, wyzwania, które pokonujemy lepiej lub gorzej.

Przez całe życie dowiadujemy się nowych rzeczy o sobie. W młodości  szkoła i cały system szkolno-wychowawczy jest swoistym poligonem, który ma przygotować nas do życia w świecie. To tutaj, za sprawą systemu i wymagań szkolnych dowiadujemy się o swoich predyspozycjach, a także ograniczeniach. Uchwycone w młodym wieku, rozwijane lub odpowiednio skorygowane dają w przyszłości poczucie komfortu. A na komfort życia składa się wiele elementów. Jednym z nich jest świadomość siebie i umiejętność radzenia sobie z przeciwnościami, które stawia przed nami życie. Umiejętność opanowywania stresu, znajomość czynników, które go w nas wywołują lub nasilają to jedna z kompetencji, którą powinnyśmy posiąść bez względu na wiek. Umiejętność identyfikacji i redukcji stresorów to sztuka, której powinien nauczyć się każdy z nas już jako dziecko, w szkole.

Nie od dziś wiadomo, że stres, szczególnie ten przewlekły, jest szkodliwy dla zdrowia i funkcjonowania. Najpierw ten szkolny, potem każdy wynikający z życia we współczesnym świecie. Rośnie liczba zestresowanych dzieci, rozrastają się szeregi zestresowanych i depresyjnych dorosłych.

Czy można temu zapobiec, czy można temu przeciwdziałać? Teoretycznie można, są ku temu przesłanki, ale wymaga to chęci i zaangażowania świadomych nauczycieli, pedagogów, rodziców, szkoły.

Zestresowany, ale świadomy dorosły będzie szukał dla siebie terapii, która będzie mu odpowiadała i okaże się w jego przypadku skuteczna. Będzie interesował się różnymi nurtami w psychologii, nowoczesnymi metodami wsparcia psychologicznego, pójdzie do poradni zdrowia psychicznego. Ale zanim stanie się świadomym dorosłym jest dzieckiem, jest uczniem. Czy samoświadomości dotyczącej problemów natury emocjonalnej można nauczyć się w szkole?

W szkole uczymy się rzeczy przydatnych i tych kompletnie nieistotnych. Z jednej strony szkoła jest miejscem o przestarzałym i w sumie mało dostosowanym sposobie przygotowania ucznia do życia w nowoczesnym, wymagającym świecie, ale z drugiej strony dysponuje ogromnym potencjałem, który może rozwijać dla dobra swoich podopiecznych. Bo dziś bardziej chodzi o kompetencje społeczne, umiejętność zarządzania emocjami i rozumienia mechanizmów rządzących współczesnym światem i mediami społecznościowymi niż o znajomość na pamięć Inwokacji.

Ale jak wyrobić w uczniach nawyk dbania o swoje emocje, nauczyć ich zarządzania stresem, rozumienie sygnałów, które wysyła ciało i umysł, szukania w sobie motywacji do pokonywania swoich ograniczeń? To niewątpliwie wyzwanie na miarę XXI wieku. Wyzwanie, które warto wpisać do statutu każdej szkoły. Ale samo wpisanie nie wystarczy, trzeba działać. A działanie wiąże się z poznaniem różnych możliwości nowoczesnych metod wsparcia ucznia opartych również na nowoczesnej technologii i zaimplementowanie ich na stałe w szkole, w gabinetach szkolnych pedagogów, psychologów czy trenerów. Edukacja na temat emocji, samoregulacji, redukcji stresu powinna stać się jednym z przedmiotów obowiązkowych na równi z matematyką czy językiem angielskim. Ale na razie ta myśl może być traktowana jako niepoprawny idealizm i myślenie życzeniowe. Ale wszystko powoli, małymi krokami, które z perspektywy czasu mogą okazać się milowymi.

W 2021 szkoła może skorzystać z dotacji na doposażenie gabinetów psychologów w sprzęt do wsparcia ucznia.

Ciekawym wyborem i dość uniwersalnym z punktu widzenia terapii i wsparcia ucznia może okazać się sprzęt do terapii biofeedback. Trening biofeedback w szkole to doskonała forma zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży. To również nowoczesna forma kształtowania samoświadomości uczniów i przygotowanie ich do rozumienia działania własnego mózgu i emocji, a także nauka kontrolowania stresu. To trening, który dla wielu uczniów może stać się bramą do zmian w funkcjonowaniu w szkole czy poza nią. Terapia biofeedback pomaga uczniom w podniesieniu koncentracji uwagi, podnosi motywację do nauki i innych aktywności, rozbudza kreatywność i pomaga budować umiejętność planowania czasu, podnosi odporność na stres i redukuje różnego rodzaju zaburzenia neurologiczne.

Uczniowie, którzy przejdą taki trening są bogatsi o wiedzę na temat funkcjonowania swoich emocji, ciała i umysłu, a w przyszłości, kiedy będą potrzebować wsparcia będą wiedzieć, że pomoc psychologiczna to nie nudny wymysł rodziców czy nauczycieli, ale skuteczny sposób na podniesienie komfortu życia.

W latach 2021-2024 program Aktywna Tablica czeka na szkoły. Warto z niego skorzystać i zadbać o emocjonalny rozwój swoich wychowanków. Warto zainwestować czas, aby zdobyć fundusz na doposażenie gabinetu psychologa i pedagoga i wdrożyć w szkole autorski, nowoczesny program edukacji emocjonalnej swoich podopiecznych.

elmiko biosignals sp. z o.o.

ul. K. Jeżewskiego 5c/7
02-796 Warszawa
tel: 22 644 37 37

© 2021 ELMIKO BIOSIGNALS SP. Z O.O.

DODATKOWE INFORMACJE

ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ!

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych (dalej: „ADO”) – [nazwa firmy]. [adres], w zakresie: imię i nazwisko, adres email lub telefon, w celach sprzedaży produktów i usług [nazwa firmy]. oraz w celu przesłania do mnie informacji zwrotnej i nawiązania ze mną kontaktu przez [nazwa firmy].

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: w każdej chwili mogę zażądać usunięcia moich danych osobowych z bazy ADO [nazwa firmy], poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej [adres email]. lub na piśmie, na adres [nazwa firmy], [adres], oświadczenia zawierającego stosowne żądanie co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych z bazy danych ADO [nazwa firmy]; mam prawo dostępu do treści swoich danych; podanie moich danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z nie otrzymywaniem informacji dotyczących sprzedaży produktów i usług [nazwa firmy], a także z otrzymaniem informacji zwrotnej i nawiązaniem ze mną kontaktu przez [nazwa firmy].

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie danych osobowych zawartych w formularzu w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą, w szczególności w celach marketingowych, handlowych oraz informacyjnych, a także wykonywania obowiązków wynikających z ewentualnie zawartych umów.

Administratorem danych osobowych jest ELMIKO BIOSIGNALS sp. z o.o. z siedzibą w 05-822 Milanówku, ul. Sportowa 3, REGON: 36740677500000, NIP: 5291817032, adres mailowy w sprawach danych osobowych: rodo@elmiko.pl

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres Spółki lub drogą listowną. Pełna klauzula informacyjna jest dostępna pod adresem: https://www.elmiko.pl/pl/content/22-polityka-prywatnosci lub w siedzibie Spółki.